U BIHAĆU ODRŽANO STRUČNO SAVJETOVANJE – Praktična primjena Zakona o upravnim postupcima u BiH i Zakona o upravnim sporovima u BiH”

U prostorijama „Hotela park“ u Bihaću održano je stručno savjetovanje iz praktične primjene Zakona o upravnim postupcima u Bosni i Hercegovini i Zakona o upravnim sporovima u Bosni i Hercegovini.

Predmet obuke bio je pružanje stručnih znanja iz primjene Zakona o upravnim postupcima u Bosni i Hercegovini i upravnim sporovima u Bosni i Hercegovini sa objašnjenjima iz upravne i sudske prakse, primjerima rješenja iz općeg upravnog postupka i dovođenja u vezu sa vođenjem posebnih upravnih postupaka.

Predavanja je održao Prof. dr. Zenaid Đelmo, edukator koji se cijeli svoj radni vijek bavi upravom kako u akademskom i naučnom smislu, tako i u svom profesionalnom angažmanu.

Posted on: srpanj 18, 2019, by :