Edukacije

STRUČNO SAVJETOVANJE O UPRAVNOM POSTUPKU I UPRAVNOM SPORU  

STVARNA PRAVA I UPRAVNO ODLUČIVANJE U FUNKCIJI RAZVOJA POLITIČKO – TERITORIJALNIH ZAJEDNICA SVIH NIVOA VLASTI U BIH

AKTUELNA PITANJA UPRAVNOG ODLUČIVANJA

STRUČNO SAVJETOVANJE O UPRAVNOM POSTUPKU I INSPEKCIJSKIM POSTUPCIMA

Plan održavanja stručnih savjetovanja u 2020. godini:

Tema Savjetovanja
(neformalno obrazovanje)
Prijedlog
termina
Javne nabavke
Pisanje izrada i tumačenje
pravnih propisa
Sistem kontrole kvaliteta u
javnoj upravi
Upravni postupak i upravni sporFebruar
Mart
Maj
Upravni inspekcijski nadzorFebruar
Juni
Novembar
Urbanizam i građenje Mart
Izvršenje upravnih akata –
u upravnoj i sudskoj praksi
April
Kancelarijsko (Uredsko) poslovanjeMaj
Stvarna prava i upravno odlučivanje u
funkciji razvoja političko –
teritorijalnih zajednica svih
nivoa vlasti BiH
Septembar
Aktuelna pitanja upravnog
odlučivanja kroz sudsku praksu
Oktobar