Edukacije

Teme Savjetovanja (neformalno obrazovanje)

  • Javne nabavke
  • Pisanje izrada i tumačenje pravnih propisa
  • Sistem kontrole kvaliteta u javnoj upravi
  • Upravni postupak i upravni spor
  • Upravni i inspekcijski nadzor
  • Urbanizam i građenje
  • Izvršenje upravnih akata –  u upravnoj i sudskoj praksi
  • Kancelarijsko (Uredsko) poslovanje
  • Stvarna prava i upravno odlučivanje u  funkciji razvoja političko –  teritorijalnih zajednica svih nivoa vlasti BiH
  • Aktuelna pitanja upravnog  odlučivanja kroz sudsku praksu