ODRŽANO STRUČNO SAVJETOVANJA NA TEMU „PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU I NOVIH PRAVILNIKA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU – OBAVEZE POSLODAVACA“ (21.09.2023. HOTEL HOLLYWOOD)

Donošenjem novog Zakona o zaštiti na radu stvoren je pravni osnov za donošenje većeg broja podzakonskih, odnosno provedbenih propisa. Donošenjem navedenih propisa stvoreni su uvjeti za vršenje procjene rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini, definisane su obaveze poslodavca, navedena su pravila koja moraju ispunjavati ovlaštene organizacija…

ODRŽANO STRUČNO SAVJETOVANJE: NOMOTEHNIKA, IZRADA PROPISA I OPĆIH AKATA

U prostorijama hotela „Hollywood“ (10.07.2023. godine) na Ilidži održano je stručno savjetovanje na temu Nomtehnika, izrada propisa i općih akata. Propisivanje pravila ponašanja putem pravnih propisa tj., normativno uređivanje društvenih odnosa, oduvijek je bilo važno za svaku društvenu zajednicu. Pažnju djelatnosti normiranja poklanja jednako onaj ko pravne propise donosi, kao…

ODRŽANO STRUČNO SAVJETOVANJE O UPRAVNOM POSTUPKU I INSPEKCIJSKIM POSTUPCIMA

U prostorijama hotela „Hollywood“ na Ilidži je dana 09.06.2023. godine održano „STRUČNO SAVJETOVANJE O UPRAVNOM POSTUPKU I INSPEKCIJSKIM POSTUPCIMA“. Savjetovanje je bilo namijenjeno inspektorima, šefovima pravnih odjeljanja, voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka, rukovodiocima/ rukovodećim službenicima i ostalim državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i…

JAVNE NABAVKE U PRAKSI

U organizaciji Association Euro Connecta, dana 12.05.2023. godine u Hotelu Hollywood na Ilidži je održano jednodnevno stručno savjetovanje na temu: „JAVNE NABAVKE U PRAKSI“. Cilj savjetovanja bio je upoznavanje polaznika sa novim izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i drugim novostima u sistemu javne nabavke (tenderska dokumentacija,…

ODRŽANO „STRUČNO SAVJETOVANJE O UPRAVNOM POSTUPKU I INSPEKCIJSKIM POSTUPCIMA”

U prostorijama hotela „Hollywood“ na Ilidži održano je „STRUČNO SAVJETOVANJE O UPRAVNOM POSTUPKU I INSPEKCIJSKIM POSTUPCIMA“. Polaznicima su prenesena stručna znanja iz praktična primjene Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine i Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, a koji prethode inspekcijskim postupcima. Akcenat savjetovanja bio je na procesnom…

INSPEKCIJSKI NADZOR – PRAKTIČNO RJEŠAVANJE KONKRETNOG UPRAVNOG ZADATKA

Nakon značajnog broja molbi da se ponovi stručno savjetovanje, Association Euro Connecta je dana 19.12.2022. godine u Hotelu Hollywood na Ilidži ponovo organizovala i održala edukativno savjetovanje na temu INSPEKCIJSKI NADZOR – PRAKTIČNO RJEŠAVANJE KONKRETNOG UPRAVNOG ZADATKA.  Akcenat savjetovanja bio je na procesnom postupanju sa primjerima iz prakse uz primjenu drugih…

Održano stručno savjetovanje na temu: INSPEKCIJSKI NADZOR – PRAKTIČNO RJEŠAVANJE KONKRETNOG UPRAVNOG ZADATKA

U organizaciji Association Euro Connecta, dana 17.10.2022. godine u Hotelu Hollywood na Ilidži održano je stručno savjetovanje na temu INSPEKCIJSKI NADZOR - PRAKTIČNO RJEŠAVANJE KONKRETNOG UPRAVNOG ZADATKA. Akcenat savjetovanja bio je na procesnom postupanju sa primjerima iz prakse uz primjenu drugih materijalnih propisa koji su međusobno komplementarni i time usko…

ODRŽANO STRUČNO SAVJETOVANJE NA TEMU: PRIMJENA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U PRAKSI

U organizaciji Association Euro Connecta, dana 19.09.2022. godine u Hotelu Hollywood na Ilidži je održano jednodnevno stručno savjetovanje na temu: „PRIMJENA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U PRAKSI“. Cilj savjetovanja bio je upoznavanje polaznika sa novim izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i drugim novostima u sistemu…

Realizovan projekat: Simbolički oblici kulture dijaloga i ponašanja nastavnika i mladih na području Općine Kiseljak

Dana 11.07.2022. godine Association Euro Connecta je realizovala projekat pod nazivom „Simbolički oblici kulture dijaloga i ponašanja nastavnika i mladih na području Općine Kiseljak“. Glavni povod i namjera ovog projekta bila je stvaranje nove vrijednosti kod mladih ljudi kroz uzimanje učešća u obrazovnom procesu uz osavremenjivanje kulturoloških osnova i funkcija…

ODRŽANO STRUČNO SAVJETOVANJE NA TEMU: NOMOTEHNIKA, IZRADA PROPISA I OPĆIH AKATA

U prostorijama hotela „Hollywood“ (srijeda, 25.05.2022. godine) na Ilidži održano je stručno savjetovanje na temu Nomtehnika, izrada propisa i općih akata. Propisivanje pravila ponašanja putem pravnih propisa tj., normativno uređivanje društvenih odnosa, oduvijek je bilo važno za svaku društvenu zajednicu. Pažnju djelatnosti normiranja poklanja jednako onaj ko pravne propise donosi,…