Stručno savjetovanje “Upravni postupak i upravni spor”

U prostorijama „Hotela Hollywood“ na Ilidži održano je stručno savjetovanje iz praktične primjene Zakona o upravnim postupcima u Bosni i Hercegovini i Zakona o upravnim sporovima u Bosni i Hercegovini. Predmet obuke bio je pružanje stručnih znanja iz primjene Zakona o upravnim postupcima u Bosni i Hercegovini i upravnim sporovima…

Održano stručno savjetovanje iz praktične primjene Zakona o upravnim postupcima i Zakona o upravnim sporovima u Bosni i Hercegovini

U prostorijama „Hotela Hollywood“ na Ilidži održano je stručno savjetovanje iz praktične primjene Zakona o upravnim postupcima u Bosni i Hercegovini i Zakona o upravnim sporovima u Bosni i Hercegovini. Predmet obuke bio je pružanje stručnih znanja iz primjene Zakona o upravnim postupcima u Bosni i Hercegovini i upravnim sporovima…

POZIV ZA STRUČNO SAVJETOVANJE – “UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR”

Poštovani, Na osnovu interesovanja velikog broja državnih organa uprave i institucija u Bosni i Hercegovini, preduzeća i javnih ustanova, ovim putem pozivamo Vas na jednodnevno stručno savjetovanje iz praktične primjene upravnih procesnih zakona koje će se održati 29.01.2021. godine sa početkom u 10:00 sati u Hotelu Hollywood, na adresi dr. Mustafe Pintola 23,…

Održano stručno savjetovanje OKVIR ZAJEDNIČKE PROCJENE „COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK“ (CAF)

Common Assessment Framework (CAF) ili Zajednički okvir procjene predstavlja metodologiju samoprocjene sa ciljem procjene stanja u najvažnijim oblastima vezano za razvoj, te za postizanje rezultata u organizaciji, sa posebnim fokusom na unapređenje kvaliteta u javnoj upravi. Ova obuka predstavlja odgovor korisnika na potrebu za lakšim pristupom i učenju državnih službenika…

ODRŽANO „STRUČNO SAVJETOVANJE O UPRAVNOM POSTUPKU I INSPEKCIJSKIM POSTUPCIMA”

U prostorijama hotela „Hollywood“ na Ilidži održano je „STRUČNO SAVJETOVANJE O UPRAVNOM POSTUPKU I INSPEKCIJSKIM POSTUPCIMA“. Polaznicima su prenesena stručna znanja iz praktična primjene Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine i Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, a koji prethode inspekcijskim postupcima. Akcenat savjetovanja bio je na procesnom…

„STRUČNO SAVJETOVANJE O UPRAVNOM POSTUPKU I INSPEKCIJSKIM POSTUPCIMA” (Hotel Hollywood, 28.02.2020)

PREDMET OBUKE: Praktična primjene Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”  br.29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013) i Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 02/98 i 48/99), a koji predhode inspekcijskim postupcima. Akcenat savjetovanja će biti na procesnom postupanju sa primjerima…

STRUČNO SAVJETOVANJE O UPRAVNOM POSTUPKU I INSPEKCIJSKIM POSTUPCIMA

Dana, 13.12.2019. godine u prostorijama „Hotela Hollywood“ na Ilidži održano je „STRUČNO SAVJETOVANJE O UPRAVNOM POSTUPKU I INSPEKCIJSKIM POSTUPCIMA“. Polaznicima su prenesena stručna znanja iz praktična primjene Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine i Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, a koji prethode inspekcijskim postupcima. Akcenat savjetovanja…

AKTUELNA PITANJA UPRAVNOG ODLUČIVANJA

Dana, 15.11.2019. godine u prostorijama „Hotela Hollywood“ na Ilidži održano je stručno savjetovanje na temu „AKTUELNA PITANJA UPRAVNOG ODLUČIVANJA“ Polaznicima su prenesena stručna znanja iz široke oblasti obuhvaćene stvarnim pravima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, posebno u pogledu upravnog odlučivanja primjenom Zakona o upravnim postupcima i upravnim sporovima u…

U “HOTELU HILLS” ODRŽANO STRUČNO SAVJETOVANJE “STVARNA PRAVA I UPRAVNO ODLUČIVANJE U FUNKCIJI RAZVOJA POLITIČKO – TERITORIJALNIH ZAJEDNICA SVIH NIVOA VLASTI U BIH”

Dana, 23.09.2019. godine u prostorijama „Hotela Hills“ na Ilidži održano je stručno savjetovanje na temu „STVARNA PRAVA I UPRAVNO ODLUČIVANJE U FUNKCIJI RAZVOJA POLITIČKO – TERITORIJALNIH ZAJEDNICA SVIH NIVOA VLASTI U BOSNI I HERCEGOVINI“ Polaznicima su prenesena stručna znanja iz široke oblasti obuhvaćene stvarnim pravima na svim nivoima u Bosni…