ODRŽANO STRUČNO SAVJETOVANJA NA TEMU „PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU I NOVIH PRAVILNIKA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU – OBAVEZE POSLODAVACA“ (06.10.2023. HOTEL HOLLYWOOD)

Donošenjem novog Zakona o zaštiti na radu stvoren je pravni osnov za donošenje većeg broja podzakonskih, odnosno provedbenih propisa. Donošenjem navedenih propisa stvoreni su uvjeti za vršenje procjene rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini, definisane su obaveze poslodavca, navedena su pravila koja moraju ispunjavati ovlaštene organizacija i sl. Učesnici stručnog savjetovanja su se upoznali sa detaljima Zakonskih propisa i novih provedbenih propisa.

Učesnici stručnog savjetovanja bili su imenovani stručnjaci zaštite na radu, vlasnici preduzeća, voditelji odjela ljudskih resursa, voditelji odsjeka zaštite na radu, pravnici, uposlenici zaduženi za obračun plaća i vođenje kadrovskih evidencija o zaposlenima itd.

Predavači su bili:

MR. ERNIS IMAMOVIĆ – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

DOC. DR. JASMINA BIŠČEVIĆ – TOKIĆ – Ekspert iz oblasti medicine rada

Posted on: siječanj 29, 2024, by :