Održano stručno savjetovanje OKVIR ZAJEDNIČKE PROCJENE „COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK“ (CAF)

Common Assessment Framework (CAF) ili Zajednički okvir procjene predstavlja metodologiju samoprocjene sa ciljem procjene stanja u najvažnijim oblastima vezano za razvoj, te za postizanje rezultata u organizaciji, sa posebnim fokusom na unapređenje kvaliteta u javnoj upravi. Ova obuka predstavlja odgovor korisnika na potrebu za lakšim pristupom i učenju državnih službenika o CAF-u. Cilj jačanja ove oblasti jeste veća orijentacija javne uprave prema korisnicima, boljem pružanju usluga u skladu s očekivanjima korisnika i EU principa.

Savjetovanje je pružilo polaznicima nova saznanja da bolje razumiju i objasne koncepte, historiju i principe upravljanja kvalitetom kao i različite metode i tehnike, standarde i modele upravljanja kvalitetom.

Polaznici su stekli nova saznanja i znanja između ISO standarda, EFQM Exellence Modela i CAF-a.

Svrha savjetovanja je bila da polaznici primjenjuju procese i tehnike za samoprocjenjivanje u svojim organizacijama.

 

Posted on: siječanj 18, 2021, by :