Stručno savjetovanje “Upravni postupak i upravni spor”

U prostorijama „Hotela Hollywood“ na Ilidži održano je stručno savjetovanje iz praktične primjene Zakona o upravnim postupcima u Bosni i Hercegovini i Zakona o upravnim sporovima u Bosni i Hercegovini.

Predmet obuke bio je pružanje stručnih znanja iz primjene Zakona o upravnim postupcima u Bosni i Hercegovini i upravnim sporovima u Bosni i Hercegovini sa objašnjenjima iz upravne i sudske prakse, primjerima rješenja iz općeg upravnog postupka i dovođenja u vezu sa vođenjem posebnih upravnih postupaka.

Predavanja je održao Prof. dr. Zenaid Đelmo, edukator koji se cijeli svoj radni vijek bavi upravom kako u akademskom i naučnom smislu, tako i u svom profesionalnom angažmanu.

Posted on: rujan 21, 2021, by :