SARADNJA SA ASSOCIATION FOR CORPORATE SECURITY (REP. SJ. MAKEDONIJA)

Predstavnici Association Euro Connecta i Association For Corporate Security (Republika Sjeverna Makedonija) koju zastupa predsjednik Prof. dr. Atanas Kozarev potpisali su sporazum o saradnji.

Saradnja potpisnika ovog Sporazuma uključuje zajedničke stručne i naučne projekte,  razmjenu informacija i izdavanje publikacija, organizovanje seminara, radionica i konferencija, organizovanje praktičnih obuka za zainteresovane kandidate itd.

Potpisnici ovog Sporazuma će omogućiti zainteresovanim saradnicima objavljivanje zajedničkih publikacija i to u obliku naučnih i stručnih radova, udžbenika i knjiga, zbornika konferencija i časopisa i ostalih publikacija.

Link: http://www.korporativnabezbednost.mk/index.php

Posted on: prosinac 20, 2021, by :