ODRŽANO STRUČNO SAVJETOVANJE NA TEMU: PRIMJENA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U PRAKSI

U organizaciji Association Euro Connecta, dana 19.09.2022. godine u Hotelu Hollywood na Ilidži je održano jednodnevno stručno savjetovanje na temu: „PRIMJENA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U PRAKSI“.

Cilj savjetovanja bio je upoznavanje polaznika sa novim izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i drugim novostima u sistemu javne nabavke (tenderska dokumentacija, pitanja i odgovori)

Predavač na savjetovanju bio je Dr. sc. Samir Buljina – „Certificirani trener za javne nabavke“, bivši član „Ureda za razmatranje žalbi BiH“.

Posted on: rujan 21, 2022, by :