Održano stručno savjetovanje na temu: INSPEKCIJSKI NADZOR – PRAKTIČNO RJEŠAVANJE KONKRETNOG UPRAVNOG ZADATKA

U organizaciji Association Euro Connecta, dana 17.10.2022. godine u Hotelu Hollywood na Ilidži održano je stručno savjetovanje na temu INSPEKCIJSKI NADZOR – PRAKTIČNO RJEŠAVANJE KONKRETNOG UPRAVNOG ZADATKA. Akcenat savjetovanja bio je na procesnom postupanju sa primjerima iz prakse uz primjenu drugih materijalnih propisa koji su međusobno komplementarni i time usko povezani sa inspekcijama i temama koje su obrađivane.

Predavač na savjetovanju bio je  prof. dr. Zenaid Đelmo, redovni profesor.

Posted on: listopad 21, 2022, by :