INSPEKCIJSKI NADZOR – PRAKTIČNO RJEŠAVANJE KONKRETNOG UPRAVNOG ZADATKA

Nakon značajnog broja molbi da se ponovi stručno savjetovanje, Association Euro Connecta je dana 19.12.2022. godine u Hotelu Hollywood na Ilidži ponovo organizovala i održala edukativno savjetovanje na temu INSPEKCIJSKI NADZOR – PRAKTIČNO RJEŠAVANJE KONKRETNOG UPRAVNOG ZADATKA. 

Akcenat savjetovanja bio je na procesnom postupanju sa primjerima iz prakse uz primjenu drugih materijalnih propisa koji su međusobno komplementarni i time usko povezani sa inspekcijama i temama koje su obrađivane.

Predavač na savjetovanju bio je  prof. dr. Zenaid Đelmo, redovni profesor

Posted on: prosinac 27, 2022, by :