Euro Connecta

Euro Connecta

Euro Connecta

U “Hotelu Hills” održano stručno savjetovanje iz praktične primjene zakona o Upravnim postupcima u BiH i upravnim sporovima u BIH”

Dana, 22.02.2019. godine u prostorijama „Hotela Hills“ na Ilidži održano je stručno savjetovanje iz praktične primjene Zakona o upravnim postupcima u Bosni i Hercegovini i Zakona o upravnim sporovima u Bosni i Hercegovini. Predmet obuke bio je pružanje stručnih znanja iz primjene Zakona o upravnim postupcima u Bosni i Hercegovini…

VELIKO STRUČNO SAVJETOVANJE O UPRAVNOM POSTUPKU I UPRAVNOM SPORU

„Association Euro Connecta“ Vas poziva na veliko stručno savjetovanje iz praktične primjene Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BIH”, br. 29/2002, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13, 53/16); Zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 88/07, 83/08 i 74/10); Zakona o upravnom postupku Federacije…