Euro Connecta

Euro Connecta

Euro Connecta

Održano stručno savjetovanje na temu: INSPEKCIJSKI POSTUPAK – PRAKTIČNO RJEŠAVANJE KONKRETNOG UPRAVNOG ZADATKA

U organizaciji Association Euro Connecta, dana 17.10.2022. godine u Hotelu Hollywood na Ilidži održano je stručno savjetovanje na temu INSPEKCIJSKI NADZOR - PRAKTIČNO RJEŠAVANJE KONKRETNOG UPRAVNOG ZADATKA. Akcenat savjetovanja bio je na procesnom postupanju sa primjerima iz prakse uz primjenu drugih materijalnih propisa koji su međusobno komplementarni i time usko…

ODRŽANO STRUČNO SAVJETOVANJE NA TEMU: PRIMJENA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U PRAKSI

U organizaciji Association Euro Connecta, dana 19.09.2022. godine u Hotelu Hollywood na Ilidži je održano jednodnevno stručno savjetovanje na temu: „PRIMJENA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U PRAKSI“. Cilj savjetovanja bio je upoznavanje polaznika sa novim izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i drugim novostima u sistemu…

Realizovan projekat: Simbolički oblici kulture dijaloga i ponašanja nastavnika i mladih na području Općine Kiseljak

Dana 11.07.2022. godine Association Euro Connecta je realizovala projekat pod nazivom „Simbolički oblici kulture dijaloga i ponašanja nastavnika i mladih na području Općine Kiseljak“. Glavni povod i namjera ovog projekta bila je stvaranje nove vrijednosti kod mladih ljudi kroz uzimanje učešća u obrazovnom procesu uz osavremenjivanje kulturoloških osnova i funkcija…

ODRŽANO STRUČNO SAVJETOVANJE NA TEMU: NOMOTEHNIKA, IZRADA PROPISA I OPĆIH AKATA

U prostorijama hotela „Hollywood“ (srijeda, 25.05.2022. godine) na Ilidži održano je stručno savjetovanje na temu Nomtehnika, izrada propisa i općih akata. Propisivanje pravila ponašanja putem pravnih propisa tj., normativno uređivanje društvenih odnosa, oduvijek je bilo važno za svaku društvenu zajednicu. Pažnju djelatnosti normiranja poklanja jednako onaj ko pravne propise donosi,…

ODRŽANO „STRUČNO SAVJETOVANJE O UPRAVNOM POSTUPKU I INSPEKCIJSKIM POSTUPCIMA”

U prostorijama hotela „Hollywood“ na Ilidži održano je „STRUČNO SAVJETOVANJE O UPRAVNOM POSTUPKU I INSPEKCIJSKIM POSTUPCIMA“. Polaznicima su prenesena stručna znanja iz praktična primjene Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine i Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, a koji prethode inspekcijskim postupcima. Akcenat savjetovanja bio je na procesnom…

SARADNJA SA ASSOCIATION FOR CORPORATE SECURITY (REP. SJ. MAKEDONIJA)

Predstavnici Association Euro Connecta i Association For Corporate Security (Republika Sjeverna Makedonija) koju zastupa predsjednik Prof. dr. Atanas Kozarev potpisali su sporazum o saradnji. Saradnja potpisnika ovog Sporazuma uključuje zajedničke stručne i naučne projekte,  razmjenu informacija i izdavanje publikacija, organizovanje seminara, radionica i konferencija, organizovanje praktičnih obuka za zainteresovane kandidate…

Stručno savjetovanje “Upravni postupak i upravni spor”

U prostorijama „Hotela Hollywood“ na Ilidži održano je stručno savjetovanje iz praktične primjene Zakona o upravnim postupcima u Bosni i Hercegovini i Zakona o upravnim sporovima u Bosni i Hercegovini. Predmet obuke bio je pružanje stručnih znanja iz primjene Zakona o upravnim postupcima u Bosni i Hercegovini i upravnim sporovima…

Održano stručno savjetovanje iz praktične primjene Zakona o upravnim postupcima i Zakona o upravnim sporovima u Bosni i Hercegovini

U prostorijama „Hotela Hollywood“ na Ilidži održano je stručno savjetovanje iz praktične primjene Zakona o upravnim postupcima u Bosni i Hercegovini i Zakona o upravnim sporovima u Bosni i Hercegovini. Predmet obuke bio je pružanje stručnih znanja iz primjene Zakona o upravnim postupcima u Bosni i Hercegovini i upravnim sporovima…

POZIV ZA STRUČNO SAVJETOVANJE – “UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR”

Poštovani, Na osnovu interesovanja velikog broja državnih organa uprave i institucija u Bosni i Hercegovini, preduzeća i javnih ustanova, ovim putem pozivamo Vas na jednodnevno stručno savjetovanje iz praktične primjene upravnih procesnih zakona koje će se održati 29.01.2021. godine sa početkom u 10:00 sati u Hotelu Hollywood, na adresi dr. Mustafe Pintola 23,…